معنی و ترجمه کلمه hidden inflation به فارسی hidden inflation یعنی چه

hidden inflation


تورم پنهان
بازرگانى : تورم خزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها