معنی و ترجمه کلمه hidden line removal به فارسی hidden line removal یعنی چه

hidden line removal


کامپيوتر : حذف خط پنهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها