معنی و ترجمه کلمه hide به فارسی hide یعنی چه

hide


پوست خام گاو وگوسفند وغيره ،چرم ،پنهان کردن ،پوشيدن ،مخفى نگاه داشتن ،پنهان شدن ،نهفتن ،پوست کندن ،(مج ).سخت شلاق زدن
قانون ـ فقه : پنهان کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها