معنی و ترجمه کلمه hideout به فارسی hideout یعنی چه

hideout


(د.گ ).اختفا،پنهانگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها