معنی و ترجمه کلمه hiearchic به فارسی hiearchic یعنی چه

hiearchic


مراتب ،وابسته به سران روحانى ،وابسته به دستگاه فرشتگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها