معنی و ترجمه کلمه hierachical structure به فارسی hierachical structure یعنی چه

hierachical structure


کامپيوتر : ساختار سلسله مراتبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها