معنی و ترجمه کلمه hierarchical data base management system به فارسی hierarchical data base management system یعنی چه

hierarchical data base management system


کامپيوتر : سيستم مديريت پايگاه داده سلسله مراتبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها