معنی و ترجمه کلمه hierarchy of claims به فارسی hierarchy of claims یعنی چه

hierarchy of claims


اعلام تصفيه ورشکستگى
قانون ـ فقه : دستور پرداخت مطالبات غرماء تاجر ورشکسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها