معنی و ترجمه کلمه hierarchy of needs به فارسی hierarchy of needs یعنی چه

hierarchy of needs


روانشناسى : سلسله مراتب نيازها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها