معنی و ترجمه کلمه hieroglyphically به فارسی hieroglyphically یعنی چه

hieroglyphically


ازراه تصويرنگارى ،بطورمرموزياغيرخوانا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها