معنی و ترجمه کلمه hig-low-jack به فارسی hig-low-jack یعنی چه

hig-low-jack


ورزش : ضربه اى در بولينگ که ميله هاى 7 و ¹ 1را جا مى گذارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها