معنی و ترجمه کلمه higgle به فارسی higgle یعنی چه

higgle


چانه زدن ،براى سودجويى بحث کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها