معنی و ترجمه کلمه higgledy-piggledy به فارسی higgledy-piggledy یعنی چه

higgledy-piggledy


بطوردرهم برهم ،درهم برهمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها