معنی و ترجمه کلمه high angle pit به فارسی high angle pit یعنی چه

high angle pit


علوم نظامى : چاله مخصوص اجراى تير قائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها