معنی و ترجمه کلمه high bids به فارسی high bids یعنی چه

high bids


علوم نظامى : مزايده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها