معنی و ترجمه کلمه high chair به فارسی high chair یعنی چه

high chair


صندلى پايه بلند غذا خورى بچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها