معنی و ترجمه کلمه high command به فارسی high command یعنی چه

high command


(نظ ).فرماندهى عالى ،سر فرماندهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها