معنی و ترجمه کلمه high commissioner به فارسی high commissioner یعنی چه

high commissioner


مامور عاليرتبه ،نماينده عاليرتبه کشورى در کشور ديگر
قانون ـ فقه : نماينده عاليرتبه عضو عاليرتبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها