معنی و ترجمه کلمه high dollar value به فارسی high dollar value یعنی چه

high dollar value


قيمتى
علوم نظامى : سنگين قيمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها