معنی و ترجمه کلمه high explosive به فارسی high explosive یعنی چه

high explosive


سوختار شديد،(نظ ).ماده منفجره( مثل)T.N.T.
عمران : مواد منفجره قوى
معمارى : مواد منفجره قوى
علوم نظامى : ماده منفجره شديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها