معنی و ترجمه کلمه high fidelity به فارسی high fidelity یعنی چه

high fidelity


ايجاد صدا با عالى ترين درجه وشباهت زياد به اصل ومبداء ان ،دستگاه گيرنده عالى وخوش صدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها