معنی و ترجمه کلمه high frequency alloy juction transistor به فارسی high frequency alloy juction transistor یعنی چه

high frequency alloy juction transistor


علوم مهندسى : ترانزيستور الياژى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها