معنی و ترجمه کلمه high frequency amplifier به فارسی high frequency amplifier یعنی چه

high frequency amplifier


علوم مهندسى : تقويت کننده فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها