معنی و ترجمه کلمه high frequency cable به فارسی high frequency cable یعنی چه

high frequency cable


علوم مهندسى : کابل فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها