معنی و ترجمه کلمه high frequency choke به فارسی high frequency choke یعنی چه

high frequency choke


علوم مهندسى : پيچک فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها