معنی و ترجمه کلمه high frequency circuit به فارسی high frequency circuit یعنی چه

high frequency circuit


علوم مهندسى : مدار فرکانس بالا

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها