معنی و ترجمه کلمه high frequency conductivity به فارسی high frequency conductivity یعنی چه

high frequency conductivity


علوم مهندسى : قابليت هدايت فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها