معنی و ترجمه کلمه high frequency electrical engineering به فارسی high frequency electrical engineering یعنی چه

high frequency electrical engineering


علوم مهندسى : مهندسى برق فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها