معنی و ترجمه کلمه high frequency energy به فارسی high frequency energy یعنی چه

high frequency energy


علوم مهندسى : انرژى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها