معنی و ترجمه کلمه high frequency gas discharge breakdown به فارسی high frequency gas discharge breakdown یعنی چه

high frequency gas discharge breakdown


علوم مهندسى : شکست تخليه گازى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها