معنی و ترجمه کلمه high frequency generator به فارسی high frequency generator یعنی چه

high frequency generator


علوم مهندسى : ژنراتور فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها