معنی و ترجمه کلمه high frequency heating equipment به فارسی high frequency heating equipment یعنی چه

high frequency heating equipment


علوم مهندسى : تاسيسات حرارتى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها