معنی و ترجمه کلمه high frequency heating به فارسی high frequency heating یعنی چه

high frequency heating


علوم مهندسى : گرمايش فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها