معنی و ترجمه کلمه high frequency interference به فارسی high frequency interference یعنی چه

high frequency interference


تداخل امواج فرکانس بالا
علوم مهندسى : سيگنال مزاحم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها