معنی و ترجمه کلمه high frequency oscillation به فارسی high frequency oscillation یعنی چه

high frequency oscillation


علوم مهندسى : نوسان فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها