معنی و ترجمه کلمه high frequency palsmagenerator به فارسی high frequency palsmagenerator یعنی چه

high frequency palsmagenerator


علوم مهندسى : مولد پلاسماى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها