معنی و ترجمه کلمه high frequency performance به فارسی high frequency performance یعنی چه

high frequency performance


علوم مهندسى : رفتار فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها