معنی و ترجمه کلمه high frequency radio station به فارسی high frequency radio station یعنی چه

high frequency radio station


علوم مهندسى : ايستگاه راديويى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها