معنی و ترجمه کلمه high frequency range به فارسی high frequency range یعنی چه

high frequency range


علوم مهندسى : ناحيه ى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها