معنی و ترجمه کلمه high frequency signal generator به فارسی high frequency signal generator یعنی چه

high frequency signal generator


علوم مهندسى : سيگنال ژنراتور فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها