معنی و ترجمه کلمه high frequency sound به فارسی high frequency sound یعنی چه

high frequency sound


علوم مهندسى : موج صوتى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها