معنی و ترجمه کلمه high frequency stabilized arc به فارسی high frequency stabilized arc یعنی چه

high frequency stabilized arc


علوم مهندسى : قوس نورى تثبيت شده ى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها