معنی و ترجمه کلمه high frequency transformer به فارسی high frequency transformer یعنی چه

high frequency transformer


علوم مهندسى : مبدل فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها