معنی و ترجمه کلمه high frequency transmission به فارسی high frequency transmission یعنی چه

high frequency transmission


علوم مهندسى : انتقال فرکانس بالا

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها