معنی و ترجمه کلمه high frequency voltage به فارسی high frequency voltage یعنی چه

high frequency voltage


علوم مهندسى : ولتاژ فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها