معنی و ترجمه کلمه high frequency welding به فارسی high frequency welding یعنی چه

high frequency welding


علوم مهندسى : جوشکارى فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها