معنی و ترجمه کلمه high frequency به فارسی high frequency یعنی چه

high frequency


بسامد بالا،داراى فرکانس با تکرار زياد،امواج پر فرکانس ،پربسامد
علوم مهندسى : فرکانس بالا
روانشناسى : پربسامد
علوم هوايى : فرکانس راديويى بين 3 تا ¹ 3مگاهرتز مورد استفاده در مخابرات هوا به دريا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها