معنی و ترجمه کلمه high gear به فارسی high gear یعنی چه

high gear


علوم نظامى : دنده قوى خودرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها