معنی و ترجمه کلمه high gloss به فارسی high gloss یعنی چه

high gloss


معمارى : پر جلاء


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها