معنی و ترجمه کلمه high hat به فارسی high hat یعنی چه

high hat


کلاه بلند،متکبر وپر افاده ،اشرافى ماب ،افاده کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها